Sorteringsguide
Her finner du en komplett guide for hvordan du sorterer avfall i våre bagger og containere.
Feilsortering medfører et gebyr på 1.500.-

Feilsortering av elektroniske produkter kan medføre et gebyr på opptil 10.000,-

 
bilde_2356

Restavfall

JA

Ordinært blandet avfall som kan sorteres

NEI

Farlig avfall, impregnert treverk, flytende avfall, gips, isolasjon, masser( fliser, jord, stein, takstein, betong), matavfall, EE-avfall, våtorganisk avfall, hageavfall, dekk
bilde_2330

Park- og hageavfall

JA

Kvist, greiner, røtter, gress, planter, blomster, løv

NEI

Stein, jord, frukt, grus, betong, øvrige typer avfall
bilde_2382

Treverk

JA

Rent treverk, treverk med lakk/maling/beis, laminat uten formaldehyd eller andre farlige stoffer, paller, amballasje, byggematerialer, ringsvirke og kapp, sponplater, kryssfinerplater, limtre, parkett

NEI

Impregnert treverk (kreosot, CCA eller Cu impregnert), vinduskarmer med glassruter isoler, vinylbelegg/gulvbelegg med ftalater, greiner kvister og trestammer, gips, MDF-plater,siporex, asfalterte plater, brannhemmnede plater, laminat med formaldehyd eller andre farlige stoffer.
bilde_2329-1

Impregnert treverk

JA

CCA-impregnert trevirke, Kobberimpregnert trevirke

NEI

Kreosotimpregnert trevirke som jernbanesviller, lyktestolper m.m, Gips, Rent treverk, behandlet treverk, alt øvrig avfall
bilde_2329-1

Blandet treverk

JA

Rent trevirke, Paller, Fruktkasser, Malt trevirke, Limtre, Parkett, Sponplater

NEI

Impregnert trevirke (CCA og kreosot), Kebony wood og Royal impregnert trevirke, Greiner, kvister og trestammer, Gips, Gjenstander av metall, stein o.l. som kan ødelegge utstyr, Laminat, Siporex, MDF-plater, Huntonitt, Asfalterte plater
Elektronikk

Elektrisk og elektronisk avfall (EE-AVFALL)

JA

Elektriske og elektroniske , Kabler og ledninger

NEI

Alle andre typer avfallsprodukter
lett-forurensede%20masser

Lett forurensede masser

JA

Lett forurenset stein, Lett Forurensede masser forurenset grus, Lett forurenset jord, Lett forurenset betong

NEI

Forurenset stein, Forurenset grus, Forurenset jord, Forurenset betong, Herdet mørtel, Isoblokker produsert etter 2004
tegl-takstein-leca

Tegl, Leca og Takstein

JA

Tegl, Leca, Takstein

NEI

Stein, Isoblokk, Grus, Betong, Takpapp/tjærepapp
gips

Gips

JA

Ren gips, Gips belagt med strie, tapet og maling, Skruer, spiker o.l. kan sitte på gipsen

NEI

Gips belagt med fliser, Andre typer avfall
isolasjon

Mineralull / isolasjon

JA

Steinull (Rockwool), mineralull, glassvatt (glava), steinull (Paroc), fraksjoner med tjærepapp er tillatt

NEI

Isolasjonsmaterialer med farlige stoffer, isopor (EPS, XPS) Øvrig avfall
bilde_2353

Blandet papp, papir og kartong

JA

Brevpapir/kopipapir, konvoliutter, datalister, makulert papir, bølgepapp, skylt drikkekartong, eggekartong og annen emballasje, aviser, ukeblader og reklame, pocketbøker, poser og sekker, pappkasser

NEI

Laminater og produkter som kan inneholde plast, vått/sølete/fettete papp og papir, papair samennsatt med for eksempel plastrygg, metallrugg eller omslag, tørkepapir og servietter, matpapir, gavepapir, bøker ( som ikke er pocket). Annet avfall
bilde_2342

Metall

JA

Aluminium, jern, stål, kopper, bly, sink, messing, tomme og tørre malingsbokser, stålbånd, rustfrie og syrefaste materialer, barnevogner, sykler

NEI

EE-avfall, Keramikk, porselen, idfaste former og glass, speil, produktrester og annet avfall
bilde_2324

Plast

JA

Stoppebånd, flasker og kanner ( PE oig PP), kasser og brett (PP og PE), PVC plast, Palstbeger og potter, Spann, brett og hylser, plastfolie, mykplast som vednett, hageslanger, hardplast som hagemøbler og leker, møkkete plast som ikke lar seg materialgjenvinne, rundballefolie, rundballenett, fiberduk, solfangerfolie, plastfolie, trensportfolie, strekkfilm, bobleplast, krypmeplast, pastsekker/poser, Kun ren EPS emballasje, forsekker, gjødselssekker, storsekker ab PP.

NEI

Emballasje som rommer mer enn 100 liter, XPS, EPS og isopor, kompositter, plast med ftalater eller bromerte flammehemmere, farlig avfall eller farlig emballasje, store presenninger, lange rør, jord, sand og forurensinger, dekk, annet avfall